x

לוח משדרים

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
06:00 מתעוררים 06:00 מתעוררים 06:00 מתעוררים 06:00 מתעוררים 06:00 מתעוררים
09:00 מעורב ים תיכוני 09:00 מעורב ים תיכוני 09:00 מעורב ים תיכוני 09:00 מעורב ים תיכוני 09:00 מעורב ים תיכוני
16:00 שירים בעריכה 16:00 שירים בעריכה 16:00 שירים בעריכה 16:00 שירים בעריכה 16:00 שיגעון במזרח
18:00 מעורב ים תיכוני 18:00 מעורב ים תיכוני 18:00 מעורב ים תיכוני 18:00 מעורב ים תיכוני 18:00 מעורב ים תיכוני
22:00 נשיקה צרפתית 22:00 מתאהבים 22:00 שירים מסרטים 22:00 צרפתית 20:00 חפלה בנטו
00:00 שקטים 00:00 שקטים 00:00 שקטים 00:00 שקטים 00:00 שקטים
יום שישי יום שבת
06:00 מתעוררים 08:00 שבת בבוקר
08:00 חפלה בנטו 12:00 לטיני
10:00 שבת המלכה 13:00 יוונית
12:00 קבלת שבת 14:00 שומעים עולם
15:00 מתכוננים לשבת 15:00 שנות התשעים
17:00 חפלה בנטו 16:00 שמח בנטו
19:00 נוסטלגיה 17:00 שירים שאהבנו
00:00 שקטים 18:00 נשמה
19:00 נוסטלגיה
23:00 שקטים

 

האזנה לרדיו