x

לוח שידורים

שעות יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי
08:00-10:00 מתעוררים מתעוררים מתעוררים מתעוררים מתעוררים
10:00-12:00 שירים שאהבנו שמח בנטו נוסטלגיה בנטו שמח בנטו שירים שאהבנו
12:00-14:00 שנות ה-90 שירים שאהבנו לועזי טברנה יוונית שנות ה-90
14:00-16:00 שמח בנטו שנות 80 השירים של נטו שנות ה-80 השירים של נטו
16:00-18:00 רמיקסים טברנה יוונית רמיקסים שנות ה-90 רמיקסים
18:00-20:00 דואט בשניים עכשווים בנטו שירים שאהבנו דואט בשניים חפלה בנטו
20:00-22:00 השירים של נטו שמח בנטו שעת אומן עכשווים בנטו מתכוננים לסופ"ש
22:00-00:00 נשיקה צרפתית מתאהבים קלסיקה בנטו נשיקה צרפתית קלסיקה בנטו
00:00-08:00 שקטים שקטים שקטים שקטים שקטים
שעות יום שישי שעות יום שבת    
08:00-11:00 מתעוררים 08:00-12:00 שבת בבווקר    
11:00-13:00 שירי מסורת 12:00-14:00 מאיטליה באהבה    
13:00-15:00 קבלת שבת 14:00-19:00 שבת נוסטלגית    
15:00-17:00 מתכוננים לשבת 19:00-21:00 השירים של נטו    
17:00-19:00 שמח בנטו 21:00-23:00 שירי נשמה    
19:00-00:00 שבת נוסטלגית 23:00-08:00 שקטים    
00:00-08:00 שקטים        

האזנה לרדיו

Native Flashradio V3