פרשת שבוע

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצווה

כי תישא

ויקהל-שקלים

פיקודי

ויקרא

צו -שבת פרה

שמיני

תזריע

מצורע - שבת הגדול

חג פסח

שבת חול מועד פסח

שביעי של פסח

אחרי מות

קדושים

אמור