שדרנים

שדרנים

שם מלאשם התוכניתימי שידור שעות שידור
עובדיה פתאל מסיבת חוףימים משתנים שעות משתנות
אילן מלכהשיגעון במזרחשני20:00-22:00
אילן מלכהשבת המלכהשישי10:00-12:00
אילן מלכהקפה של בוקרא-ד08:00-10:00
זהביתרוח יםשלישי18:00-20:00
זהביתרוח יםחמישי 17:00-19:00
דודי בנימיןאטרףא-ה10:00-12:00
יאיר קלייןחוויה ישראלית/אהבה באווירראשון20:00-22:00
אורלי חן
רגעי קסם
רביעי  
19:00-21:00
נועה מלכהלקראת שבתשישי16:00-18:00 
 אילן מלכה שיגעון במזרח חמישי15:00-17:00