שי אוחיון- איש של פעם

איש של פעם / לא יהיה עוד לעולם

האווירה של פעם / לא תחזור עוד לחייו

יש עוד טעם / עדיין פה במציאות

כלום לא השתנה / מאז 70 שנה

שהוא עדיין חי / ומחייך

דבר לא השתנה ..

בהרבה מובנים הזמן עצר

עם ישראל מעולם לא היה פופולרי

ועדיין אנחנו ממשיכים להיות העם המאוים.

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם..

למרות הכל – כמו פעם..

יש לנו את כל הסיבות להמשיך

לעמוד בראש זקוף,

לדבוק בצדקת דרכנו ההיסטורית

ולא לתת לאיש להכתיב לנו את קיומנו